Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agata Jankowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Kochoń COMFY LIFE, Żabia Wola 125 g, 23-107 Strzyżewice, NIP: 7133098361, REGON: 380743531.
 2. Zapisując się do newslettera lub pisząc do nas wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, przekazujesz nam swoje dane, a my dajemy Ci pewność, że Twoje dane są bezpieczne i nie przekażemy ich jakiemukolwiek podmiotowi bez Twojej zgody.
 3. Powierzamy przetwarzanie danych zaufanym podmiotom.
  • w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
  • w celu korzystania z serwera mailingowego do przesyłania newslettera

   Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych stosują odpowiednie środki ochrony danych osobowych wymagane prawnie.

 4. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
 5. Korzystamy z systemu komentarzy (Disqus)
 6. Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony.
 7. Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz poprawiana swoich danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Administratorowi strony.
  • wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia z naszej bazy danych
 8. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poóźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkach technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Zapisując się do newslettera musisz podać takie dane, jak: imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisu do newslettera. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 10. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości za pomocą newslettera.
 11. Jeśli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz podać swoje dane takie, jak: imię i adres e – mail.
 12. Dane przekazane nam podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
 13. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
 14. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
 15. Nawiązując z nami kontakt za pomocą formularza kontaktowego dobrowolnie przekazujesz nam swoje dane jako adres nadawcy wiadomości.
 16. Twoje dane przekazane nam za pomocą formularza kontaktowego będą przez nas przetwarzane jedynie w celu obsługi Twojego zapytania,  a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Piki cokies

 1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies i zostaniesz o tym poinformowany przy pierwszej wizycie na naszej witrynie.
 2. Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich.
 3. Możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 4. Jako administrator strony wykorzystuję pliki cookies w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.

Inne technologie śledzące

 1. Narzędzia społecznościowe. Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Instagram.
 2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowana. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 3. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
 4. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
 5. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@blushdesign.pl